John Revox – Ole

Представете си, че сте на родео :

С тази песен се пренасяме точно там! А сега си представете цялото това изживяване, събрано в една песен! Обърнете внимание на заразителния смях на няколко места в песента 😀

John Revox – Ole.mp3

John Revox – Ole (Extended Мix).mp3