Седят си две бебета в кошарката

Седят си две бебета в кошарката и момченцето казва на момиченцето:
– Дай да те еба!
Момиченцето:
– Не мога, напишкана съм.
– Дай тогава отзад!
– Не мога, наакана съм.
– Е, сега ако кажеш, че и зъби ти растат…

🙂