Коняра и лекаря

В двореца на царя живял неговият млад и верен коняр. Той бил верен, но
имал едно тайно и опасно желание – да полиже големите и сочни цици на
царицата! Един ден не се сдържал и споделил с придворния лекар мъката си.
Лекарят помислил, смилил се над човешката неволя и казал:
– Има начин да ти помогна, но в момента имам нужда от малко пари. Съгласен
ли си?
– Колкото кажеш, само сбъдни мечтата ми – светнали очите на мераклията.
Още на следващия ден лекаря издебнал царицата докато се къпе и насипал в
сутиена й гъделичкаща пудра. Излязла царицата от банята, сложила сутиена
на пищните си гърди и пудрата мигом подействала. Сърбят я циците… не се
трае! Мигом отърчала при царя и му ревнала, а той… естествено ревнал да
дойде лекаря. Минути по късно, лекаря замислено преглеждал царицата,
почесал по брадичката и мъдро казал:
– Болестта е рядка, но лечима. Тук в двореца живее един коняр. Той трябва
четири часа да ближе гърдите на царицата. Друг лек няма!
Какво да направи царя? Повикал коняра при себе си и му обещал да го набучи
на кол ако някой узнае какво ще се случи.
Сбъднал мечтата си младия коняр. След като приключило всичко дошъл лекарят
и помолил:
– Плати ми, нали обеща.
– Какво? Я си гледай работата, изнудвач такъв.
Лекарят въздъхнал, навел глава и си тръгнал.
На следващият ден се чука на вратата на коняра. Отваря той, а насреща му
лекаря:
– Здравей приятелю, има заповед веднага да се явиш в двореца. Познай кой
го сърби кура!