Червената Шапчица в червена беда

На познатата на всички вас, Червена Шапчица, и дошъл първият менструален цикъл, в гората. Тя се уплашила, защото не знаела какво е това, и си помислила, че е ранена и че умира. Ходила из гората и плачела. Видял я вълкът.

– Червена Шапчице, защо плачеш, какво ти има?

– Ранена съм, Вълчо, кървя! Умирам!

– Дай да видя раната, казал вълкът.

Гледал „раненото“ място, гледал шапчицата, погленал пак мястото и пак шапчицата и казал :

– Абе, не че съм лекар, ама мисля, че някой ти е отрязал топките!

😀