Коментари

  1. Както винаги текста на Кристо не ми харесва…. Ба* маа му, толкова ли е трудно да се прави качествена лирика?! :/

  2. […] Помните ли Били Хлапето? […]