Paolo Nutini – New Shoes

Това се слуша за старт на деня. Не се гледа, щото клипът е 240p (а сме 2013 емен-емен, нали). Ако имаш нови обувки – обуваш ги. Ако имаш ново бельо – обуваш го. Старото го пращаш на нас, но само ако си красива жена.