Peter, Bjorn & John – Young Folks (реклами на Германос)

Peter, Bjorn & John са шведска тройка (мъжка) с едно популярно парче. Да, това.

От 2006-та е, вероятно ви е познато от рекламите на Германос. Или ако сте разцъквали FIFA 08.