The Axis of Awesome – 4 Chords Song

Видяно при Петър Събев.

Актьорите от The Axis of Awesome са направили своеобразна антология на популярни песни, използващи едни и същи четири акорда. Интересно е да се види колко музика е възникнала само върху тези акорди.