Babylon Zoo – Spaceman

1996-та година. Британски алтернативен рок. Хипер дистортнати китари и един вечен припев.

“Theres a fire between us
I can’t get off the carousel”

“Има огън помежду ни, не мо’а да сляза от карусела!”

Коментари

  1. Babylon Zoo - Spaceman казва:

    [...] Babylon Zoo -- Spaceman Още за четене: колко музика » Babylon Zoo -- Spaceman Babylon Zoo -- [...]