Crystal Hefner – Call The Cops

Започва съвсем сухо – самолети, пътища, улици. И изведнъж настава същински ass parade. А по средата, аха да се успокоят нещата – пак улици, коли – и бам, едни голотии, едни води текат, плът нявсякъде. Това е текущата жена на … … чети докрая