Djordj Arsov – Gogo – Facebook

От култовия македонски сайт Motika.mk.com: „Добро запомнете го името Џорџ Арсов, очекуваме уште бисери од него, по потекло е од Делчево, а зошто пее на српски само тој си знае.“ Коментар отдолу: „Требаше овоj да го пратиме на Евровизиjа.“ А … … чети докрая