Fokus – James Boban

Един пич от Сърбия, който меша балканско с dubstep, jungle, reggae, drum ‘n’ bass, и folkstep (фолкстеп, мадафака!). Ето едно примерно: Помолих Ivan Andrijasevic да каже нещо за себе си и за музиката, на сръбски. Ето какво отговори: Зовем се Иван … … чети докрая